top of page

Acerca de

sidik-kurniawan-WXKW-lLo7B0-unsplash.jpg

Yüzüne Dönemİ

İlk cüzler, özellikle Bakara suresinin tamamı hoca eşliğinde: tek tek, görsel olarak tahtaya yansıtılarak, koro halinde okutulur. Badi usulü 3’er- 4’er gruplar halinde birbirlerini dinleyerek, 5’er satırdan başlamak suretiyle ödev usulüyle sindirerek okutulur, dinlenir.

 • Öğleden sonra da belletmen hocanın nezaretinde aynı usullerle çalışmaya devam edilir. Ayrıca ‘’Kur’an kalemi’’ gibi sesli ve görsel materyallerden istifade edilip, özellikle (Türk okuyucular) kıymetli üstatlarımızdan (Hafız Osman Şahin Hoca -Davut Kaya Hoca-Fatih Çollak Hoca vb.) tahkik usulüyle sık sık mukabele şeklinde dinletilir. Böylece öğrenci dinlerken dinlenmiş olur (sesini dinlendirmiş olur)

 • ÖNEMLİ: Öğrencinin yüzüne okuma seviyesi belli bir aşamaya gelene kadar(bunu hocası belirler) ‘’tek başına hatim okuma’’ programına geçilmez!

 • K. Kerime geçişle beraber:’’ Namaz sureleri’’ (Fil-Nas arası) talim şeklinde öğrenciye yüzüne okutulur.

 • Tecvid dersine başlanıp (acele etmeden günlere yayarak) 3 bölüm halinde (Medler-Tenvin ve Sakin nun-İdğamlar) tahtada yazılı ve görsel olarak anlatılır. Önemli görülen bölümler deftere yazdırılıp ezberletilir. Yüzüne okuma dersinde bol bol tecvid tahlili yaptırılıp konular pekiştirilir./ Tecvidin her bölümünün sonunda test usulü sınav yapılır.

 • K. Kerimdeki işaretler/secavendler / vakıf-ibtida-vasıl gibi konular uygulamalı ve özet olarak anlatılır.

 • Öğrenci Kur’an'ın metnine aşina olmaya başladığında: Okuma usulleri / Fer’i harfler / Asım kıraatı-hafs rivayetinden bahsedilir. Diğer ravi Ebubekir Şu’be'ye göre okunan yerlere kısaca değinilir.(bakara s.245 gibi)

 • Günlük hoca ile beraber okumalara ilave olarak öğrenciye ‘’kendi başına cüz-hatim okuma proğramı’’ ödevi verilir.

 • Talim dersinde Fil-Nas arası bittikten sonra geriye doğru (Duha suresine kadar) talime devam edilir.

 • NOT: Bu dönemde yüzüne dersine ağırlık vermekle beraber günlük-haftalık kısa programlar dahilinde (yaş ve seviyelerine uygun olarak): Temel dini bilgiler / Siyer / Adab-ı muaşeret / Dini Hikayeler / Hikayelerle 40 hadis / K.Kerimden dualar /  Lafzın hamili, Mananın amili kitabı / Osmanlı tarihi / Değerler eğitimi kitapları gibi ‘’kitap okuma saati’’ programı uygulanabilir. Ayrıca imamet ve müezzinlik uygulamaları yapılmalıdır.                                                                                                                                                               

 • Öğrenci tahkik usulünde belli bir seviye geldikten sonra önce hocasının eşliğinde sonra kendisi tedvir usulünde hatim okumaya devam eder. / Dönem sonuna doğru hadır usulünden hoca eşliğinde okumalar yapılabilir.

 • Talim olarak Duha suresine kadar okuduktan sonra ezbere başlanıp Nas suresinden  geriye doğru Nebe suresine kadar bütün sureler tek tek ezber öğrenciden alınır. Daha sonra sureler topluca dinlenir.

 • ÖNEMLİ: Bu dönem içinde öğrenci en erken 2 aydan önce sure ezberine başlatılmamalıdır!

 • Öğrenci sure ezberine başladığında günlük 5 satırdan 15 satıra doğru yavaş yavaş ezberi artırılarak ilerlenir.

 

AMAÇ VE HEDEFLER:

 • Bu bölümün sonunda öğrencinin metne aşina olması, usulleri ve ölçülerini kavramış olması beklenir. / Tecvid kurallarını hem uygulamada hem anlatımında belli bir seviyeye gelmiş olması istenir. / Ezber olarak en az Duha suresine kadar hocasına dinletmiş olması arzu edilir. /  Tahkik ve Tedvir usulü ile belli bir sayıda hatim yapmış olması gerekir.

 • Öğrencinin gayreti ve günlük ders çalışma performansı değerlendirildiğinde, öğrenciye göre değişiklik arz etmekle beraber ortalama 5 ay içinde bu bölümü bitirmesi öngörülür.

 • Kur'an hafızlığı eğitiminin yanında fıkıh, siyer ve akait dersleri gibi programlar icra edilmektedir. Ayrıca hafızlık eğitimi boyunca okul dersleri hususunda yardımcı olunarak ortaokul diploması da kazandırılmış oluyor.

 • Bu bölümü başarı ile bitiren öğrenci ‘’Hafızlığa hazırlık’’ bölümüne geçer,hocasının ve komisyonun belirlediği kısa bir zaman zarfında hafızlığa başlayabilir.

bottom of page