top of page
10708619_797753236933806_9210196096443867794_o.jpg

hakkımızda

Hakkımızda… KUREDER (Kur’an Eğitim ve Kültür Derneği) Tepekent Kur’an kursu KUREDER bünyesinde 8 Haziran 2014 tarihinde kurulmuştur. Bu kuruluşun temelinde Allah kelamını lafzen ve mana yönüyle zihinlere nakşetme gayreti ve aşkı vardır. Sahip olduğumuz gayret ve aşk, çıkmış oluğumuz bu kutsi yolda Allah’ın rızasını kazanmaya matuf yegâne arzumuzdur. Biz Kur’an’ın hem lafzını hem de manasını Allah kelamı kabul ederiz ve birini diğerine üstün tutucu veya tercih edici bir tavır sergilemeyiz. Lafız ve mana biribirini bütünleyen iki unsurdur. Hafız olmasını istediğimiz talebelerimizin lafzen mükemmel bir hıfza, mana yönüyle de üstün bir idraka sahip olmalarını hedefleriz. Talebelerimizin hal ve hareketlerini Kur’an ve sünnet üzere oluşturmalarını ve ehl-i sünnet hassasiyetini ortaya koyan belirgin bir özellik kazanmalarını sağlarız. Kurumsal çalışır, açtığımız her şubemizin kalite iç süreçlerini mükemmele eriştirmeden, mezunlarını misyonumuza uygun kalitede ve nitelikte hafızlara dönüştürmenin gayretini taşırız. Bu anlayış ve strateji ile zamanı ve lüzumu geldiğinde yeni şubeler açmak en heyecan duyduğumuz aksiyonlarımızdan bir tanesidir. Hali hazırda erkek talebelere hizmet veren Tepekent Kur’an kursumuz, kız talebelere yönelik ise Feyza Kur’an kursumuz, Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma ve hafızlık hizmetine bütün donanımıyla devam etmektedir.

mİsyonumuz

 

Misyonumuz; kendisiyle ve geçmişiyle barışık , hayatını Kur’an’ın lafzı ve manasıyla temellendirmiş, Kur’an’ı ezberlemekle yetinmeyip onu pratik hayata indirgemekte Hz Peygamber(asm)’in hayatını örnek almış, entellektüel bir kişilik oluşturma namına kendi öz kültürüyle donanmakla birlikte evrensel bakış açısını ihmal etmeyen ,bütün insanlığın faydasına empati yapabilen, araştıran, okuyan, Türkçeyi mükemmel konuşma becerisine sahip olmanın yanında  Osmanlı Türkçesine ait  eski metinleri anlayabilen, yabancı dil öğrenen  ve bu haliyle toplumda birinci sınıf bir vatandaş olmayı hedefleyen, asrın idrakiyle müdrik, YENİ NESİL HAFIZLAR yetiştirmektir. 

11947794_957562767619518_5769861260931515092_o.jpg
10375139_799430850099378_7471631914376945100_n.jpg

vİzyonumuz

 

 Vizyonumuz ise, misyonumuzda tanımı yapılan YENİ NESİL HAFIZLARIN yetiştirilmesi için ;

 1- 2021 yılından, 2030 yılına kadar profesyonel normlar ve yönetişim ilkeleri öncülüğünde kurumsallaşma ve şubeleşme namına İstanbul’un her iki yakasında ( Avrupa/Anadolu) bütün atılımlarını yapmış,


 2- 2030 yılından 2050 yılına kadar da ;Türkiye’nin tüm illerinde şubeleşmiş , Kuran hizmetini asrın tüm imkanlarıyla destekleyerek büyük kitleler tarafından algılanabilir ve arzu edilebilir hale getirmenin hedef ve gayesi içerisinde olmaktır.

bottom of page