Bağışlar

Kuveyt Türk Hesabı
Hesap Sahibi: KURAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Şube: Büyükçekmece Şubesi (Şube Kodu 172)
TL (₺): Hesap No: 855 255 2-1 IBAN:TR640020500000855255200001

Her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunabilirsiniz. Ayrıca kurban, adak, burs, gıda, elbise ve iftar programları gibi bağış ve yardımlarda bulunabilirsiniz.

Yaptığınız yardımın niteliğini lütfen açıklamada 'Zekat, Bağış, Burs veya Kurban vs.' olarak belirtiniz. Allah hayrınızı kabul eylesin.

Bu hİzmetlere zekat verİlebİlİr mİ?

 Zekat verilecek kişilerden birisi de “Allah yolunda olanlar” anlamında “Fî sebîlillah”dır. İlgili ayetin (bk. Tevbe, 60) bu ifadesinin tefsiri için İmam Kâsânî, Bedâiü’s-Sanâî isimli eserinde şöyle der: “Allah yolunda olanlardan maksat, Allah’a yaklaştıran her şeydir. Eğer ihtiyaç hâsıl olursa, bu mânâya Allah’a itaat yolunda çalışan herkes ve bütün hayır yolları girer.”(Bedâyiü’s-Sanâî, 2/451)

Fahrüddin er-Râzî, et-Tefsîrü’l-Kebir’inde, “Fî sebîlillah” tabiri sadece gazilere mahsus değildir. Zekât bütün hayır yollarına verilir. Ölülerin techiz ve kefenlenmesine, kalelerin yapılması ve cami inşası bunlara girer…” gibi ifadelerle meseleyi umumileştirir. (Râzî, Tefsîr, Beyrut, İhyâü’t-Türâsi’l-Arabî, 16/113)

Kaynak: https://sorularlaislamiyet.com/zekat-kimlere-verilir-zekat-verilecek-yerler-nerelerdir-derneklere-vakiflara-hayir-kurumlarina-kuran

10708619_797753236933806_9210196096443867794_o.jpg
20211227_192641_edited.jpg
20211227_193848.jpg
IMG-20211227-WA0002.jpg
20211227_195328.jpg