top of page

Acerca de

mishary-alafasy-svnLIZ6jgCQ-unsplash.jpg

Elİfcüzü Dönemİ

 Giriş: K.Kerim hakkında tarihsel bilgi / K.Kerimi öğrenme ve öğretmenin önemi / K.Kerimi silsile yoluyla bize kadar ulaştıran huffazı kiramın,üstadlarımızın hayat hikayeleri ve kur’an eğitimindeki zorlu mücadeleleri anlatılır.

  • K.Kerim harflerinin resimleri / isimleri / okunuşları / kalın ve ince sesli harfler / harekeler ve harflere verdiği sesler / sık sık harf talimi yapılmalıdır.

  • Harflerin mahrecleri: yazılı,görsel ve yüz yüze çalışılıp ezberletilir ve pekiştirilir.

  • Harflerin sıfatları özet olarak anlatılıp önemine vurgu yapılır.

Buraya kadar olan kısım fikren,zirken hazmedildikten sonra elifcüzünün diğer sayfalarına geçilip,hoca eşliğinde sağlam adımlarla ilerlenir.

  • Talim dersine başlanır: Bu dönemde ‘’Namaz duaları’’ yüz yüze,yazılı ve görsel olarak işlenir.

  • Elifcüzü okuturken; tenvin bölümünde ‘’meddi ıvazdan’’ zamir bölümünde ‘’zamirin uzatıp uzatmama durumundan’’ ‘’hurufu mukatta’a dan’’ ‘’med ve asardan’’ kısaca bahsedilmesi istifadeli olur.

  • Son sayfalarda geçen örneklerdeki tecvid kurallarından çok kısa bahsedilmesi öğrencide sonraki dönem için aşinalık kazandırır / secavendler konusuna kısaca değinilebilir.

Bu dönemde dersleri keyifli hale getirmek ve zihni dinlendirmek adına günlük kısa kısa hat çalışması yapılıp 28 harf arapça olarak yazdırılabilir. (örneği mevcuttur) / Ayrıca diyanet müfredatındaki Dini bilgiler ve Siyer derslerinden günlük okumalar yapılmalıdır.

 

AMAÇ VE HEDEFLER:

  • Bu dönem sonunda öğrenci: Mahreçler,sıfatlar,kalın ve ince sesli harfler,harflerin seslendirmeleri gibi konuları kavramış olmalıdır.

  • Öğrencinin algısı,kapasitesi,görsel ve işitsel hafızası da göz önünde bulundurularak ortalama 2 haftadan az,1 aydan fazla olmamak kaydı ile 30 gün içinde komisyonun da değerlendirmesiyle beraber bu bölümden mezun olması öngörülür.

bottom of page