KURAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİHESAP NO: 8552552-1
IBAN NO:TR64 0020 5000 0085 5255 2000 01
ŞUBE: KUVEYTTÜRK BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ

Fork me on GitHubBir vecize


Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zahiren bir Cennet içinde olsa da manen cehennemdedir.Bir Vecize